10.7 C
Hässleholm
2021-09-23
Annonsreportage

En bank för framtiden

Sparbanken Göinge
– Vi brukar säga att vi är en bank med
 både affärssinne och lokalsinne, för-klarar André Ekholm, marknadsansvarig på Sparbanken Göinge.

Vi finns lokalt och är personliga. Sats­
ningen inom banken har resulterat i
 renoveringar och ombyggnationer på
 flera kontor. Men också nyrekrytering­
ar av bland annat kontorschefer i både 
Röke och Vinslöv.

– Vår utveckling är lika viktig ut till 
kund som internt för personalen, berät­
tar André. Därför känns det ju bra att
 vi under året investerat i Glimåkra och
 Farstorp.

Både för personal och kund­
mottagning. Sen är vi ju glada över att
 ha fått nya kollegor. Extra roligt också
 att kunna runda av året med att ha blivit 
utsedd till landets näst bästa bank inom
 Sparbanksgruppen. Det lönar sig att 
vara nära. Vår affärsidé bygger just på 
att vara lokal, trygg och personlig.

Ny kontorschef i Röke

Seema Lindgren är uppvuxen i Tyringe
och startade sin karriär hos Sparbanken i Tyringe 2005. För ett och ett halvt år
 sen kom hon till Röke som privatråd­
givare. Ett år senare fick hon rollen som
 kontorschef.

– Jag trivs väldigt bra här, förklarar 
Seema. Vi är ett bra gäng som hjälps åt
med att ge våra kunder bästa möjliga
service och en trygg upplevelse.

För­
delen med att vara så nära innebär en
samverkan med våra företag och fören­
ingar i verksamhetsområdet. Tillsam­
mans genomför vi evenemang. Viktigt
 är att alla deltar och verkar för ett levan­
de samhälle där alla får vara delaktiga.

Seema
Seema Lindgren, kontorschef Röke.
Daniel
Daniel Högstedt, kontorschef Vinslöv.

Tillbaka i Vinslöv

När Mats Olsson slutade som kontors­
chef och började som pensionär, efter
46 år på banken, så var det dags för nå­
gon annan att axla ansvaret. Den 1 maj
fick därför Daniel Högstedt uppdraget
och förmånen att ta över efter Mats.

– Jag började min bankkarriär just här
i Vinslöv, förklarar Daniel, och arbetade
här i tio år fram till år 2000. Sedan bytte
jag till Handelsbanken där jag stannade
i totalt 19 år.

Jag har jobbat med flera
olika uppdrag och på flera platser. De
sista åtta åren arbetade jag dock som
kontorschef i Åhus. Men nu är cirkeln
sluten och jag är tillbaka där allt star­
tade.

Relaterade inlägg

JN Autosport i Hässleholm – Komplett bilverkstad för alla bilar

mitthlmadmin

Markarbeten, schakt och trädgårdsanläggning

mitthlmadmin

Soltex – Solfilm till fordon och fastighet

mitthlmadmin

Hemsidan använder cookies för att optimera din användarupplevelse. Vi utgår från att du godkänner detta men du kan välja att lämna oss om du önskar. Acceptera Läs mer