18 C
Hässleholm
2021-07-26
Lokalt

Lions arrangerar
 Qvinnodag

På Internationella Kvinnodagen den 8 mars arrangerar LIONS
 Club Hässleholm en dag där viktiga och allvarliga kvinnofrågor sätts i
fokus men också väcker inspiration till åtgärder. Det är en dag som är 
viktig för både kvinnor och män. Mellan kl. 12 – 18 så bjuds besökarna
 på ett fullspäckat program i Kulturhuset. Det blir föreläsningar, musik 
och underhållning som på olika sätt belyser kvinnofrågor.

Lions Club har arbetat aktivt med arrangemanget sedan i somras men idén
 kläcktes redan tidigare.

– Ja, själva grundidén kom faktiskt 
upp strax före förra kvinnodagen, och
 sedan i somras har vi arbetat med att 
plocka på oss föreläsare, berättar Roger 
Höjendal som är ansvarig för projektet.


– Vi har planerat dagen utifrån tre olika teman. Dels det faktum att många
 fler kvinnor än män är utsatta för våld
 och förtryck på olika sätt. Sen vill vi 
också inspirera kvinnor till att ta för
 sig av livet och av samhället, att våga ta 
plats. Sen känns det också viktigt att få 
med musikunderhållning och humor
 som ger kraft och energi.

Sammantaget med föreläsningar, mässa i Kulturhusets foajé samt avslutande underhåll
ning har vi arbetat för att få en balans 
som ger en dag full av trevligt mingel 
och gemyt.
 Målsättningen är att få 1000 besökare
 under dagen och med det digra programmet så finns det goda förutsättningar för det.

– Det är dags att både kvinnor och män
 får se möjligheterna i ett jämlikt samhället med de rättigheter och potential
 det ger att ta vara på livet.

Vårt budskap
 är att alla människor, oavsett kön, ska 
ha rätt att leva utan våld i sina liv. Vi
 hoppas också att vi kan väcka en tanke och förståelse hos besökarna att alla
 som är utsatta för våld och förtryck be
höver en medmänsklig hand som hjäl
per dem, säger Roger.


Bland föreläsarna syns både kända 
ansikten och en del okända. En av de 
som syns mycket i media är polisens 
presstalesperson Ewa-Gun Westford
 som har många berättelser att dela 
med sig av från yrkeslivet. Hon håller
 en föreläsning i Blå salongen kl. 13:00.
 Om att delta i Lions arrangemang säger hon: ”Att få vara med på Qvinno-
dagen ser jag som en viktig markering. 
Jag tänker på alla de kvinnor som lever
 under förtryck, som inte får bestämma
 över sina egna kroppar eller hur de vill
 leva sitt liv, som inte får välja sin livskamrat eller kanske inte ens får gå i
skolan.

”
Människorättsaktivisten och experten
 inom mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld, Bahareh Andersson,
 talar kl. 14, även hon i Blå salongen. Ba
hareh kommer att prata om detta ämne
 och vilket lidande och vilka problem
 det innebär för dem som är utsatta för
detta ofta osynliga våld, men hon pratar
 även om varför (män) slår. En gripande
 och verklighetsförankrad föreläsning.


”Om vi kvinnor inte agerar kraftigt
 mot våldet som drabbar oss varje dag
 då bäddar vi för en situation där även
 våra döttrar kommer att tvingas leva i
 en tillvaro där vi tillåter att de hotas för
 att de syns och hörs. Jag vägrar att vara
 en del av det.”

(Bahareh Andersson)
 Det är fri entré under hela dagen. I Kulturhusets foajé kan man mingla, ta del 
av mässutbudet och äta på serveringen.

– Foajémässan blir den plats som knyter ihop salongerna och föreläsarna, en
 plats för mingel och prat om dagens
 kvinnoämnen, säger Roger Höjendal.


Medverkande på mässan är: Familjefrid Hässleholms kommun, Polisen,
 Frida Kvinnojour, Hässleholm Soroptimistklubb, Brottsofferjouren, Ottarps
Torp, Länsförsäkringar, Himalaya UF,
 Zonta och Träningsgripen som visar
 självförsvar.


Biljett per programpunkt hämtas personligen i foajén från 90 minuter före 
framträdandet. Musikerna Vanessa
 Sundblad och Rune Lindqvist ger en
 konserthyllning till kvinnliga musiker och sångerskor i början av dagen.
 Därefter avlöser föredragen varandra
 under teman som Kvinnor Inspirerar,
 Kvinnovåld och hedersförtryck vägen 
därifrån och Humor som ger kvinnlig
energi.


TEXT: JESSICA@ESPRESSOMEDIA.SE

Relaterade inlägg

”Inget kan ersätta det personliga mötet”

mitthlmadmin

Ta ett miljövänligt avstamp

admin

Apa, kanin och nu häst

admin

Lämna en kommentar

Hemsidan använder cookies för att optimera din användarupplevelse. Vi utgår från att du godkänner detta men du kan välja att lämna oss om du önskar. Acceptera Läs mer